Język chorwacki | Biernik
 English Polski
biernik - akuzativ
Biernika używamy dla słów które są dopełnieniami w zdaniu.

Przyimki które zazwyczaj poprzedzają rzeczowniki w bierniku: kroz, niz, uz, na, o, po, u, mimo, među, nad, pod, pred, za.