Język chorwacki | Numery
 English Polski
numery - brojevi
Numery Słowa
0 Zero
1 Jeden
2 Dwa
3 Trzy
4 Cztery
5 Pięć
6 Sześć
7 Siedem
8 Osiem
9 Dziewięć
10 Dziesięć
11 Jedenaście
12 Dwanaście
13 Trzynaście
14 Czternaście
15 Piętnaćie
16 Szesnaście
17 Siedemnaśie
18 Osiemnaście
19 Dziewiętnaście
20 Dwadzieścia
30 Trzydzieści
40 Czterdzieści
50 Pięćdziesiąt
60 Sześćdziesiát
70 siedemdziesiąt
80 Osiemdziesiąt
90 Dziewiećdziesiąt
100 Sto
1,000 Tysiąc
1,000,000 Milion
1,000,000,000 Miliard