Język chorwacki | Narzędnik
 English Polski
narzędnik
Narzędnik jest przypadkiem towarzystwa, określenia narzędzia, sposobu w jaki coś się dzieje, i tak dalej.


przykład

  1. Hrvoje ide u školu sa svojim prijateljima. (Hrvoje idzie do szkoły ze swoimi przyjaciółmy.
  2. Iskopala sam krumpir rukama. (Wykopałam ziemniaki rękami.)  1. Hrvoje idzie do szkoły ze swoimi przyjaciółmy, co znaczy że oni są w towarzystwie, razem.
  2. Kobieta wykopała ziemniaki swoimi rękami. Jej ręce są narzędziem akcji.
Przyimki które zazwyczaj poprzedzają rzeczowniki w narzędniku: s(a), pred, za, nad(a), pod(a), među.