Język chorwacki | Czasy
 English Polski
czasy - glagolska vremena
W języku chorwackim istnieje siedem czasów. Można ich rozdzielić w dwa sposoby, po czasie kiedy odbywają się i po ich złożoności. Proste czasy składają się tylko z jednego słowa (aoryst, imperfekt i czas teraźniejszy), a złożone czasy z dwóch czy nawet trzech słów (czas zaprzeszły, czas przeszły, czas przyszły pierwszy i czas przyszły drugi) ponieważ składają się też z czasowników pomocniczych. Warto wskazać że nie wszystkie czasy można utworzyć z czasowników obu aspektów.

Czas Opis Przykład
Pluskvamperfekt (Czas zaprzeszły) Akcja co stała się przed jakąś inną akcją w przeszłości. Mladen je bio jeo. (Mladen był jadł.)
Imperfekt (Imperfekt) Czas przeszły który tworzy się tylko z niedokonanych czasowników. Niedokonany czas przeszły. Nie używa się często obecnie. Mladen trčaše. (Mladen biegł.)
Aorist (Aoryst) Czas przeszły który tworzy się tylko z dokonanych czasowników. Dokonany czas przeszły. Nie używa się często obecnie. Mladen odtrčaše. (Mladen odbiegł.)
Perfekt (Czas przeszły) Główny czas przeszły. Można go tworzyć i z dokonanych i z niedokonanych czasowników. Mladen je trčao. (Mladen biegł).
Prezent (Czas teraźniejszy) Akcja odbywająca się w teraźniejszości. Mladen jede. (Mladen je.)
Futur prvi (Czas przyszły) Akcja odbywająca się w przyszłości. Mladen će jesti. (Mladen będzie jadł.)
Futur drugi (Czas zaprzyszły) Akcja co stała się przed jakąś inną akcją w przyszłości. Ako bude kiša uskoro pala, suša će prestati. (Jeśli deszcz wkrótce spadnie, susza ukończy się.)

ćwiczenie - klucz

Określcie czas oznaczonych czasowników:

  1. Jučer sam bio na poslu. (Wczoraj byłem w pracy.)
  2. Rekla je da ga bude nazvala prije nego što će otići kući. (Powiedziała że zadzwonie do niego zanim pójdzie do domu.)
  3. Večeram. (Wieczerzam.)
  4. Rekoh mu. (Powiedziałem mu.)
  5. Jučer cijeli dan pecijah peciva. (Wczoraj przez cały dzień piekłem pieczywa.)
  6. Bio sam kupio novi auto ali mislim da nisam trebao. (Byłem kupiłem nowy samochód ale myślę że nie powinienem był zrobić tego.)


A language is a method of communication. Human spoken and written languages can be described as a system of symbols (sometimes known as lexemes) and the grammars (rules) by which the symbols are manipulated. The word "language" is also used to refer to common properties of languages. Language learning is normal in human childhood. Most human languages use patterns of sound or gesture for symbols which enable communication with others. There are thousands of human languages, and these seem to share certain properties, even though every shared property has exceptions. There is no defined line between a language and a dialect, but it is often said that a language is a dialect with an army and a navy, a statement credited to Max Weinreich. Humans and computer programs have also constructed other languages, including conlangs such as Esperanto, Ido, Interlingua, Klingon, programming languages, and various mathematical formalisms. These languages are not necessarily restricted to the properties shared by human languages. Translate languages for free. Linguistics experts. English, sprache, swedish, german, italian, french, croatia, language, hrvatski, hrvatska, croatian, jezik, learn, free, phrasebook, phrases, recordings, translations, tourist, tourism, holidays, vacations, trips, istria, istra, slavonija, slavonia, dalmatia, dalmacija, zagreb, no, charge, online.